Menu

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

PODZIĘKOWANIA ks. proboszcza Jana Panka

Za Jubileusz 30 – lecia Przedszkola

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu w imię Jezusa.” (Ef 5, 20).
Idąc za słowem Bożym, które wychowuje nas do wdzięczności za wszystko, co otrzymujemy, składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się i wzięli udział w pięknym Jubileuszu.

  • Pani dyrektor Ewie Tomana – za piękną pracę, miłość do dzieci, 25-letnie prowadzenie naszego przedszkola, za otwartość w ciągłym podnoszeniu jakości naszej placówki i spełnianie swojej życiowej pasji w naszym gronie
  • Paniom nauczycielkom i Paniom nomagającym – za oddanie i miłość do naszych dzieci, za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków
  • Paniom nauczycielkom p. Justynie i p. Klaudii – za profesjonalne przygotowanie prezentacji multimedialnej o przedszkolu, za młodzieńczy entuzjazm, za pasje i miłość do dzieci
  • Paniom pracującym w obsłudze – za waszą może niewidoczną, ale docenianą pracę, za to, że robicie to z uśmiechem i za wspólnotę którą tworzycie
  • Pani księgowej Krystynie Kubali – za 30 lat pracy w naszym przedszkolu, za profesjonalne prowadzenie spraw finansowych, za uśmiech i życzliwość
  • Kochanym Rodzicom – za wasze dzieci, za zaufanie jakim nas darzycie, za radość i zadowolenie, który bije z Waszych twarzy po każdym pobycie waszego dziecka
  • Wszystkim dzieciom naszego Przedszkola – jesteście naszymi skarbami i bardzo Was kochamy. Dla Was pracujemy i chcemy Wam dawać to co najlepsze. Widzieć uśmiech na Waszych twarzach to dla nas najlepsza nagroda. I modlimy się za Was, abyście wyrośli na wspaniałych i mądrych Polaków.

W niedzielę 13 września będziemy przeżywać w naszej wyjątkowe wydarzenie – 30 – lecie naszego Parafialnego Przedszkola. Jubileusz był planowany na koniec czerwca, ale odbędzie się 13 września. O godz. 10.oo w kościele będzie prezentacja multimedialna pt. „30 lat minęło”. O godz. 10.3o Msza św. dziękczynna koncelebrowana przez ks. Dziekana Władysława Pasiuta, ks. Prałata Mariana Wala i ks. Proboszcza Jana Panka. Po Mszy św. poświęcimy figurę naszej patronki – bł. Karoliny.

Serdecznie zapraszam całą społeczność naszego przedszkola; dzieci, rodziców, pracowników. Zaprosiliśmy gości z panem burmistrzem Brzeska, panem dyrektorem szkoły, radnymi naszej społeczności.

Zapraszam wszystkich, bo przedszkole jest naszą dumą i jest to piękna i pożyteczna wizytówka naszej miejscowości.

W poniedziałek dla dzieci w przedszkolu przygotujemy słodką niespodziankę.

Serdecznie zapraszam Dzieci, Rodziców i Pracowników naszej Szkoły i naszego Przedszkola na Mszę Świętą 1 września o godz. 8.oo, w której chcemy prosić Boga o dobre przeżycie nowego roku szkolnego i katechetycznego 2020/21.  

Wszystkich zachęcam do refleksji nad wpisem jednego z anonimowych internautów:

Ludzkość dostała dokładnie taką chorobę jakiej potrzebowaliśmy. Przestaliśmy szanować zdrowie, więc choroba uświadomiła, że bardziej powinno nam na nim zależeć. Przestaliśmy przebywać w rodzinach, więc choroba zamknęła nas w naszych domach. Przestaliśmy szanować osoby chore i starsze, więc choroba naraziła najbardziej ich, abyśmy pamiętali jak bardzo są bezbronni. Przestaliśmy doceniać pracowników służby zdrowia i farmaceutów, więc choroba pozwoliła zobaczyć, jak są oni niezbędni. Przestaliśmy szanować nauczycieli, dlatego choroba zamknęła nasze szkoły, aby rodzice mogli sami spróbować nauczać swoje dzieci. Skupialiśmy wiele uwagi na naszym wyglądzie i porównywaniu siebie, więc choroba zakryła nasze twarze, abyśmy zrozumieli, że nie w wyglądzie tkwi piękno. Pandemia zabrała nam bardzo dużo, ale jednocześnie dała możliwość uczenia się i zrozumienia tego co w życiu najważniejsze.

Ks. Proboszcz

W związku z decyzją władz państwowych o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii, odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych.

Ponadto z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

  • osób w podeszłym wieku
  • osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
  • osób, które czują obawę przed zarażeniem COVID-19

Znoszę również wszelkie ograniczenia dotyczące celebrowania chrztów, pogrzebów, Mszy św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych oraz ograniczenia dotyczące posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zachęcam do modlitwy o ustanie pandemii szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy.

 
 † Andrzej Jeż             

BISKUP TARNOWSKI     

1. W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz zwiększeniem limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach kościelnych, a także z dotychczasową praktyką duszpasterską oraz oczekiwaniem wiernych informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość przystąpienia do sakramentu bierzmowania.

2. Wskazania szczegółowe dla kandydatów i ich rodzin:

   a) O przystąpieniu kandydatów do sakramentu bierzmowania decydują rodzice lub opiekunowie prawni;
   b) Kandydaci, którzy nie przystąpią do sakramentu bierzmowania w proponowanym terminie, mogą przyjąć ten sakrament w czasie powakacyjnym lub w przyszłym roku z klasami młodszymi;
   c) Ze względu na ograniczenia co do ilości wiernych na nabożeństwach, należy do minimum ograniczyć udział rodziny i bliskich w celebracji liturgicznej połączonej z przyjęciem bierzmowania.

3. Wskazania organizacyjne dla proboszczów i dziekanów:

   a) W ramach dekanatu organizacją uroczystości zajmuje się ksiądz dziekan, który konsultuje się w ww. sprawie z proboszczami;
   b) Po ustaleniu szczegółów (podział na grupy, miejsca) ksiądz dziekan ustala bezpośrednio z szafarzem sakramentu datę i godzinę udzielenia sakramentu bierzmowania;
   c) Harmonogram udzielania sakramentu bierzmowania (bez wskazanych dat), opublikowany na stronie Wydziału Katechetycznego, określa, który biskup jest szafarzem sakramentu bierzmowania w danym dekanacie.
   d) Proboszczowie powinni zatroszczyć się o przygotowanie bezpośrednie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

4. Egzaminy z wiedzy religijnej, przeprowadzane tradycyjnie na zakończenie klasy siódmej, zostają przeniesione na przyszły rok szkolny.