Menu

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, niniejszym pragnę przypomnieć podstawowe zasady postępowania oraz przekazać dodatkowe postanowienia:

 1. Przede wszystkim ożywiajmy naszą modlitwę, prosząc Boga o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszących im z pomocą. Dołączajmy tę intencję do modlitwy różańcowej i modlitwy powszechnej we Mszy św. Warto nadal przywoływać w modlitwie eucharystycznej wstawiennictwa św. Szymona z Lipnicy oraz powrócić do śpiewania suplikacji.
 2. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4m2 w „strefie żółtej” i 1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”) ponownie udzielam na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcam do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Pamiętajmy przy tym, o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54).
 3. Przypominam, że wszyscy przebywający w świątyni powinni mieć zasłonięte usta i nos. Ten obowiązek dotyczy także członków LSO asystujących przy ołtarzu, osób zbierających składkę, a także kapłanów uczestniczących w większych koncelebrach (np. podczas pogrzebów). Wskazane byłoby również zakładanie maseczki na czas posługi w konfesjonale i udzielania Komunii św., jednak nie ma takiego obowiązku, gdyż osoby sprawujące kult religijny są z niego wyłączone. Przypominam, że osoby przyjmujące interesantów w kancelarii parafialnej oraz posługujące w ramach parafialnych bibliotek, poradni itp. również powinny mieć zasłonięte usta i nos.
 4. Proszę, aby przy wejściach do kościoła umieścić informację dotyczącą ilości osób, które mogą w nim przebywać oraz o obowiązku zasłaniania ust i nosa.
 5. Dozowniki z płynem do dezynfekcji winny być umieszczone w kancelarii parafialnej oraz przy wejściach do kościoła, przy konfesjonałach, w zakrystii, a także na kredencji w prezbiterium (lecz nie na ołtarzu) tak, aby wszyscy udzielający Komunii św. mogli zdezynfekować dłonie przed tym obrzędem.
 6. Choć tradycyjną formą przyjmowania Komunii św. jest Komunia do ust, to jednak nadal należy umożliwiać wiernym przyjmowanie jej na rękę, zapraszając w pierwszej kolejności tych, którzy pragną ją przyjąć w taki sposób, lub – jeśli to możliwe – wyznaczając do tego osobnego szafarza. Proszę, by często podawać wiernym informację na ten temat (np. przed Mszą św. lub bezpośrednio przed obrzędem Komunii), zwłaszcza w niedziele i święta.
 7. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym zachęcam do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości, z którą związana jest możliwość zyskiwania odpustu zupełnego.
 8. Bardzo proszę, aby w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz bliźnich, stosować się do zaleceń wydawanych przez władze państwowe i służby sanitarne.
 9. Decyzja dotycząca organizacji tegorocznej wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy zostanie podjęta w późniejszym terminie w oparciu o analizę stanu epidemicznego.

 

Raz jeszcze zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Nie zapominajmy także o osobach poświęcających swoje życie i zdrowie w walce ze skutkami pandemii i wspierajmy ich naszą modlitwą oraz życzliwością. Wszystkie nasze troski zawierzajmy ufnie Bogu w modlitwie różańcowej przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Niech Ona wyprasza nam obfite błogosławieństwo i łaskę ustania pandemii.

Z pasterskim błogosławieństwem

  † Andrzej Jeż 
BISKUP TARNOWSKI

PODZIĘKOWANIA ks. proboszcza Jana Panka

Za Jubileusz 30 – lecia Przedszkola

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu w imię Jezusa.” (Ef 5, 20).
Idąc za słowem Bożym, które wychowuje nas do wdzięczności za wszystko, co otrzymujemy, składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się i wzięli udział w pięknym Jubileuszu.

 • Pani dyrektor Ewie Tomana – za piękną pracę, miłość do dzieci, 25-letnie prowadzenie naszego przedszkola, za otwartość w ciągłym podnoszeniu jakości naszej placówki i spełnianie swojej życiowej pasji w naszym gronie
 • Paniom nauczycielkom i Paniom nomagającym – za oddanie i miłość do naszych dzieci, za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków
 • Paniom nauczycielkom p. Justynie i p. Klaudii – za profesjonalne przygotowanie prezentacji multimedialnej o przedszkolu, za młodzieńczy entuzjazm, za pasje i miłość do dzieci
 • Paniom pracującym w obsłudze – za waszą może niewidoczną, ale docenianą pracę, za to, że robicie to z uśmiechem i za wspólnotę którą tworzycie
 • Pani księgowej Krystynie Kubali – za 30 lat pracy w naszym przedszkolu, za profesjonalne prowadzenie spraw finansowych, za uśmiech i życzliwość
 • Kochanym Rodzicom – za wasze dzieci, za zaufanie jakim nas darzycie, za radość i zadowolenie, który bije z Waszych twarzy po każdym pobycie waszego dziecka
 • Wszystkim dzieciom naszego Przedszkola – jesteście naszymi skarbami i bardzo Was kochamy. Dla Was pracujemy i chcemy Wam dawać to co najlepsze. Widzieć uśmiech na Waszych twarzach to dla nas najlepsza nagroda. I modlimy się za Was, abyście wyrośli na wspaniałych i mądrych Polaków.

W niedzielę 13 września będziemy przeżywać w naszej wyjątkowe wydarzenie – 30 – lecie naszego Parafialnego Przedszkola. Jubileusz był planowany na koniec czerwca, ale odbędzie się 13 września. O godz. 10.oo w kościele będzie prezentacja multimedialna pt. „30 lat minęło”. O godz. 10.3o Msza św. dziękczynna koncelebrowana przez ks. Dziekana Władysława Pasiuta, ks. Prałata Mariana Wala i ks. Proboszcza Jana Panka. Po Mszy św. poświęcimy figurę naszej patronki – bł. Karoliny.

Serdecznie zapraszam całą społeczność naszego przedszkola; dzieci, rodziców, pracowników. Zaprosiliśmy gości z panem burmistrzem Brzeska, panem dyrektorem szkoły, radnymi naszej społeczności.

Zapraszam wszystkich, bo przedszkole jest naszą dumą i jest to piękna i pożyteczna wizytówka naszej miejscowości.

W poniedziałek dla dzieci w przedszkolu przygotujemy słodką niespodziankę.

Serdecznie zapraszam Dzieci, Rodziców i Pracowników naszej Szkoły i naszego Przedszkola na Mszę Świętą 1 września o godz. 8.oo, w której chcemy prosić Boga o dobre przeżycie nowego roku szkolnego i katechetycznego 2020/21.  

Wszystkich zachęcam do refleksji nad wpisem jednego z anonimowych internautów:

Ludzkość dostała dokładnie taką chorobę jakiej potrzebowaliśmy. Przestaliśmy szanować zdrowie, więc choroba uświadomiła, że bardziej powinno nam na nim zależeć. Przestaliśmy przebywać w rodzinach, więc choroba zamknęła nas w naszych domach. Przestaliśmy szanować osoby chore i starsze, więc choroba naraziła najbardziej ich, abyśmy pamiętali jak bardzo są bezbronni. Przestaliśmy doceniać pracowników służby zdrowia i farmaceutów, więc choroba pozwoliła zobaczyć, jak są oni niezbędni. Przestaliśmy szanować nauczycieli, dlatego choroba zamknęła nasze szkoły, aby rodzice mogli sami spróbować nauczać swoje dzieci. Skupialiśmy wiele uwagi na naszym wyglądzie i porównywaniu siebie, więc choroba zakryła nasze twarze, abyśmy zrozumieli, że nie w wyglądzie tkwi piękno. Pandemia zabrała nam bardzo dużo, ale jednocześnie dała możliwość uczenia się i zrozumienia tego co w życiu najważniejsze.

Ks. Proboszcz

W związku z decyzją władz państwowych o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii, odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych.

Ponadto z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

 • osób w podeszłym wieku
 • osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
 • osób, które czują obawę przed zarażeniem COVID-19

Znoszę również wszelkie ograniczenia dotyczące celebrowania chrztów, pogrzebów, Mszy św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych oraz ograniczenia dotyczące posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zachęcam do modlitwy o ustanie pandemii szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy.

 
 † Andrzej Jeż             

BISKUP TARNOWSKI