Menu

 

Kancelaria ogólna

Kancelaria parafialna jest miejscem spotkania księdza proboszcza z wiernymi.

W naszej parafii kancelaria czynna jest od poniedziałku do soboty z wyjątkiem niedziel, świąt i pierwszych piątków.

W wyjątkowych sprawach o każdej porze.

 

Sakrament Pokuty

W naszej parafii z Sakramentu Pokuty możemy skorzystać:

 • dni powszednie przed Mszą Świętą
 •  w każdą pierwszą środę miesiąca dodatkowo od godz. 17.00 (okres letni) lub 16.00 (okres zimowy)
 •  w każdy pierwszy piątek miesiąca dodatkowo od godz. 16.30 (okres letni) lub 15.30 (okres zimowy)
 •  w niedziele i święta przed każdą Mszą Świętą
 •  w czasie rekolekcji
 •  w wyjątkowych sytuacjach o każdej porze

 

 

Sakrament Małżeństwa

 1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

 2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. "Licencja"), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

 3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą, następujące dokumenty:

  • Dowód osobisty

  • Aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy)
  • Zaświadczenie z udziału w konferencjach przedmałżeńskich

  • W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka

  • Świadectwo religii z ostatniej klasy

 4. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

  • Dwukrotną spowiedź - po zgłoszeniu zamiaru małżeństwa, w połowie czasu przygotowania oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem

  • Spotkania w Poradni Rodzinnej (poradnia znajduje się Brzesku, Szczepanowie)

  • Udział w dniu skupienia w

 5. Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiająnastępujące dokumenty:

  • Licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią

  • Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis wcześniej zawartego ślubu cywilnego

 

Pogrzeb katolicki

 1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny

 2. Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

  • Akt zgonu z USC

  • Karta zgonu wydana przez lekarza

  • Informację o przyjęciu sakramentów świętych

  • Pozostałe informacje są przekazywane w kancelarii

 3. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej - przyjęcie Komunii świętej - jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

 4. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

  • Msze święte od bezimiennych uczestników pogrzebu (z ofiar zebranych na tacę w czasie pogrzebu)

  • Msza święta w rocznicę śmierci

  • Msza święta w innych terminach (np. w dzień imienin)

  • \"Wypominki\" w miesiącu listopadzie lub roczne

 5. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów

 

 

Chrzest  

 1. Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30

 2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na początku tygodnia przed niedzielą chrzcielną. Należy przy tym okazać akt urodzenia z USC i odpis Aktu Małżeństwa. W przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.

 3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być - praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Chrzestni z poza parafii mokrzyskiej powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii.

 5. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:

  • Niepraktykujące

  • Pozostające w cywilnych związkach małżeńskich

 6. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą oraz zabranie ze sobą:

  • Białej szaty
  • Świecy chrzcielnej

 7. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej wspólnoty rodzinnej. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez najbliższych podczas sakramentu chrztu świętego.

 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może być odłożony.